بازرسی فنی و انجام آزمایشات مخرب و غیر مخرب جوشکاری

خدمات ما

فنی مهندسی

بازرسی و نظارت عالیه

مشاوره و آموزش

پروژه ها

مهمترین پروژه های ما را اینجا ببینید.

خدمات ما

معاونت فنی مهندسی

معاونت فنی مهندسی

عمده فعالیت ها در زمینه مهندسی، متالوژی و جوش شامل تهیه و تنظیم دستورالعمل های بازرسی، تست های مورد نیاز و روش اجرای ساخت، مهندسی بازرگانی و خدمات خرید مهندسی، مهندسی تامین و ساخت دستگاه ها و تجهیزات، تهییه ی کلیه دستورالعمل های قسمت هایی همچون سندبلاست، رنگ، هیدرواستاتیک، تنش زدایی، تهیه دستورالعمل های بازرسی مانند QCP, ITP, NDT PLAN, QCTM، تدوین نظام نامه ی ساخت و تولید و نیز بازرسی و کنترل کیفی سازه های فلزی، ارزیابی و طبقه بندی پیمانکارانِ ساخت، مشاوره در زمینه های بهینه سازی فرآیند جوشکاری و پروسه های صنعتی مرتبط می باشد.

معاونت بازرسی فنی و نظارت عالیه

معاونت بازرسی فنی و نظارت عالیه


این معاونت بر اساس نیاز کار قادر به انجام عملیات کنترل کیفیت کارخانجات تولید سازه های فلزی و نظارت و بازرسی در حین ساخت و نظارت و بازرسی عالیه می باشد که در بخش عملیات کنترل و کیفیت کارخانجات کلیه عملیات ساخت از مرحله ورود متریال خام به کارگاه تا زمان خروج محصول نهایی و در نهایت تهیه فاینال بوک را شامل می شود.

معاونت آموزش و مشاوره

معاونت آموزش و مشاوره

این معاونت بر اساس نیاز کارفرما در شاخه های مختلف صنعت، بخصوص صنعت جوش و NDT توسط اساتید مجرب دارای مدارک معتبر بین المللی از دانشگاه ها و مؤسسات داخلی و خارج از کشور بر اساس استانداردهای روز دنیا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می نماید. ارائه مشاوره در ارزیابی و یا راه اندازی کارخانجات ساخت سازه های فلزی استفاده از روش جوشکاری مناسب و تجهیزات مورد نیاز این رشته و مشاوره در زمینه راه اندازی خط تولید و سازه های فلزی و چیدمان تجهیزات گوشه ایی از عملکرد این معاونت می باشد.