نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران ۹۸ بیست و چهارمین دوره

تاریخ شروع: چهارشنبه ۹۸/۰۲/۱۱ (۰۵/۰۱/۲۰۱۹) تاریخ پایان: شنبه ۹۸/۰۲/۱۴ (۰۵/۰۴/۲۰۱۹)

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران ۹۸ نوزدهمین دوره، در تاریخ ۱۸ الی ۲۱ مهر ماه ۹۸ برگزار می شود.

نمایشگاه بین المللی پایین دستی نفت تهران ۹۸ اولین دوره، در تاریخ ۵ الی ۸ دی ماه ۹۸ برگزار می شود.

نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری) تهران ۹۸ شانزدهمین دوره، در تاریخ ۸ الی ۱۱ آذر ماه ۹۸ برگزار می شود.

 نمایشگاه بین المللی صنعت(تجهیزات صنعتی و کارگاهی) ۹۸ چهاردهمین دوره، درتاریخ۶ الی ۹ آذرماه ۹۸ برگزار میشود.

نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی ۹۸ یازدهمین دوره، در تاریخ ۱۰ الی ۱۳ دی ماه ۹۸ برگزار می شود.

نمایشگاه های خارجی

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ازبکستان (OGU) 2019 بیست و سومین دوره، در تاریخ ۱۵-۱۷مه (۲۵ الی ۲۷ اردیبهشت ۹۸) برگزار می شود.