این معاونت بر اساس نیاز کارفرما در شاخه های مختلف صنعت، بخصوص صنعت جوش و NDT توسط اساتید مجرب دارای مدارک معتبر بین المللی از دانشگاه ها و مؤسسات داخلی و خارج از کشور بر اساس استانداردهای روز دنیا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می نماید. ارائه مشاوره در ارزیابی و یا راه اندازی کارخانجات ساخت سازه های فلزی استفاده از روش جوشکاری مناسب و تجهیزات مورد نیاز این رشته و مشاوره در زمینه راه اندازی خط تولید و سازه های فلزی و چیدمان تجهیزات گوشه ایی از عملکرد این معاونت می باشد.