عمده فعالیت ها در زمینه مهندسی، متالوژی و جوش

تهیه و تنظیم دستورالعمل های بازرسی تست های مورد نیاز و روش اجرای ساخت

مهندسی بازرگانی و خدمات خرید مهندسی

مهندسی تامین و ساخت دستگاه ها و تجهیزات

تهیه ی کلیه دستورالعمل های قسمت هایی همچون سندبلاست، رنگ هیدرواستاتیک، تنش زدایی،

تهیه دستورالعملهای بازرسی مانند QCP, ITP, NDT PLAN, QCTM،

تدوین نظام نامه ی ساخت و تولید و نیز بازرسی و کنترل کیفی سازه های فلزی

ارزیابی و طبقه بندی پیمانکارانِ ساخت

مشاوره در زمینه های بهینه سازی فرآیند جوشکاری و پروسه های صنعتی مرتبط

خدمات مشاوره مهندسی متالوژی